Om man dragit elen själv och man saknar behörigheten att göra detta så kan det bli stora problem vid en husbesiktning. För man har gjort sig skyldig till ett lagbrott då en obehörig inte får dra el själv. Beroende på exakt hur mycket man gjort själv och om man anlitat en elektriker som kontrollerar att man gjort rätt är saker som kan påverka. Däremot är det som sagt inte troligt att man kommer kunna passera en husbesiktning utan anmärkning. För man får inte dra el själv. En lekman får göra vissa små saker själv och dessa regleras i lag. Om man gjort något annat än detta så har man helt enkelt begått ett brott som är straffbart. En elektriker kan i vissa fall inte ens göra arbetet själv hemma. Därför ska man aldrig dra elen själv då det ofta innebär att försäkringen inte täcker.

Sen finns det även en stor risk att om man gjort något fel att det blir stora skador. Däremot så är det nästan omöjligt att besvara om elen man dragit själv kommer att gå igenom vid en husbesiktning. Om det efterfrågas vem som gjort dragningarna eller om det finns några fel så är svaret troligtvis nej.

Vad säger lagen om att dra el själv?

När det gäller att dra ledningar så får man som lekman utan behörighet inte göra detta. Även om man är elektriker så kan det finnas fall där man inte får göra en elinstallation. Mycket beror på vilken behörighet man har och om man kan ta på sig ansvaret för en sådan installation. Det man riskerar om man drar elen själv är fängelse upp till 1 år eller höga böter. Visserligen är det inte vanligt att man åker dit för det här brotten. Man bör dock vara medveten om att det inte är lagligt och att fängelse finns med i straffskalan.

Vad som händer med försäkringar man har på huset är svårt att svara på. Om huset skulle börja brinna på grund av att elen dragits felaktigt så får man nog inte ett öre på försäkringen. Försäkringsbolaget kommer att fråga vem som gjort arbetet och därefter så har de inte längre något ansvar att betala ut något. Då du själv gjort felet som gjort att det börjat brinna eller eventuella andra skador som kan uppstå.

Därför bör man aldrig röra eller dra el själv om man inte har behörigheten att göra det. Även om man kortsiktigt sparar pengar så är ett nytt hus alltid dyrare än att anlita en elektriker.

Vad kan man göra för att få elen att gå igenom vid en husbesiktning?

Om man dragit elen själv och nu ska göra en husbesiktning så finns det en sak man kan göra. Man kan ringa efter en elektriker som går igenom arbetet. Det kommer bli väldigt dyrt och inte alla elektriker har som sagt behörigheten. Något man kan kontrollera på nätet idag om man är osäker.