Att äga ett hus eller en villa innebär alltid mer arbete än att äga en lägenhet. För det finns mer saker som du ska tänka på. Först och främst handlar det om att se till att allt fungerar. Att inget går sönder eller att utföra det nödvändiga underhållet. Allt sådant påverkar nämligen hur enkelt man får det när man äger sitt eget hem. Det är också sådant som många slarvar med eller inte riktigt tänker på. Vilket i slutändan kan göra livet mycket svårare. Det är helt enkelt anledningen till att man alltid ska sköta underhållet av sitt hem regelbundet. För det gör saker och ting mycket enklare.

Du kan dock stå vid situationer du inte är van vid. För det är mycket som händer när man äger ett hus eller hem. En sådan faktor man vanligtvis kanske inte tänker på är dräneringen. Det är något som gör det svårt att äga ett hem. Framförallt om den inte är utförd på ett korrekt sätt eller om något har förändrats. Det är nämligen sådant man börjar upptäcka efter en tid. Många upplever dock att de inte vet när det behövs en dränering.

Hur vet man när det krävs dränering?

Först och främst kan vi börja med vad dränering är. Det är helt enkelt att man gräver upp runt huset och gör åtgärder för att leda bort vatten. På det sättet kan du nämligen minska risken att fukt tränger in i hemmet. Något som det annars kan göra om den är utförd felaktigt eller om det saknas dränering. De flesta fuktskador som inte är relaterade till badrum kommer ifrån en felaktig dränering eller att dränering saknas. Att veta när det behövs är inte alltid enkelt. Det kan ta tid innan man ser att det finns skador eller att dränering kan behövas.

Dock kan man utgå ifrån hur fuktigt det är i källaren. Där ser man oftast tydligt om det behövs dränering. Annars kan man anlita en besiktningsman för att på det sättet se om det krävs. För att väga när dränering behövs är inte enkelt för en lekman. Om det inte är helt uppenbart. Vilket det dock sällan är innan det uppstår fuktskador. Håll därför ett öga på fuktnivåerna i huset och framförallt i källaren, garaget eller liknande platser. Där kan det nämligen visa sig först om du behöver dränering. Känner du dig osäker på om dränering har gjorts, kontakta en besiktningsman.

Varför behövs dränering?

Dränering gör väldigt mycket för att minska skadorna på ditt hem. De gör nämligen att du leder bort vatten från huset. För att det inte ska komma in i strukturen på ett eller annat sätt. Vilket annars kan vara svårt att göra. Vatten och fukt har nämligen en förmåga att ta sig in i strukturen på en massa olika sätt. Se därför till att du vet att dräneringen har utförts på ett korrekt sätt. Det påverkar mer än vad du kan tro att det gör. Vilket också kan leda till väldigt stora kostnader om det uppstår fuktskador.

Att tänka på

När man gjort en dränering kommer den inte hålla för alltid. Var det mer än 30 år sedan det gjordes sist kan det vara så att det behöver göras om. Exakt hur ofta det behöver göras är dock olika beroende på vilken typ av mark huset står på. Står huset på en rullstensås eller grusås är marken dränerande till naturen. Står huset däremot på moränjord eller liknande är det viktigare att man gör om dräneringen.

Man ska också tänka på att man inte planterar träd eller buskar över dräneringen. Deras rötter dras mot fukten i dräneringsrören vilket sätter stopp i rören. Något som helt tar bort rörens faktiska funktion. Om man nödvändigtvis måste plantera intill huset ska man välja växter som inte har så djupa rötter. Ett bra alternativ är att skippa jorden helt ovanpå dräneringen. Istället kan man lägga singel eller marksten över.

Det är många som tänker att de ska genomföra sin dränering på egen hand. Det man ska tänka på dock är att det är ett krävande jobb som tar tid för den okunnige. Även om man har tillgång till en grävmaskin och lastbil så är det inte ett helt lätt uppdrag. Det handlar om extremt stora mängder jord som ska grävas upp. Har man altaner eller buskar i närheten behöver dessa flyttas på för att kunna gräva under. Dessutom måste man gräva stora delar för hand. Exempelvis runt bergvärme, vatten/avlopp och el. Det är inte heller helt enkelt att få exakt rätt fall på dräneringsröret, vilket är avgörande för att din dränering ska fungera som det ska. Därför är det oftast bäst att anlita någon för att genomföra dräneringen. Det kommer troligtvis göra att processen både går fortare och blir korrekt utförd. Då kan du som kund känna dig lugn och fokusera på andra saker!