Något som man inte alltid tänker på när man ska fälla träd är att man faktiskt inte ska fälla det själv. För det finns särskilda tillfällen och omständigheter som gör att man ska undvika att fälla ett träd själv. Och istället ta in experter. Ett sådant tillfälle är om att trädet behöver fällas på det sätt som kallas för sektionsfällning. Det är nämligen ett sätt att fälla ett träd i sektioner. Så att man helt enkelt delar upp trädet i olika delar så att man kan fälla det säkert.

Det är inte alltid enkelt att avgöra när det behövs göras på det sättet. Men om trädet finns i ett tättbebyggt område så ska det nästan alltid fällas med sektionsfällning.

Arboristerna i Stockholm är experter på sektionsfällning. Kika in deras sida om just sektionsfällning för en massa information om vad det är och hur de arbetar.

När vet man om man behöver fälla trädet med sektionsfällning?

Det är först och främst som så att man nästan alltid ska ta in experter på trädfällning om man inte vet vad man gör. Om trädet står mitt ute i skogen är det mindre viktigt. Men om trädet är mitt i ett tätbebyggt område är det ett krav.

Man vill inte skada människor eller egendom i området för att man inte vet hur man fäller ett träd ordentligt. Därför ska man som sagt ta in experter som får avgöra hur trädet ska fällas. För om man fäller ett träd som skadar person eller egendom så kan det bli väldigt dyrt i slutändan.

Om man är osäker så gäller det ovanstående att alltid ta in experter.

Hur görs en sektionsfällning?

En sektionsfällning görs alltid av en expert som avgör i hur många sektioner som trädet ska fällas. Det betyder att trädet delas upp och fälls i flera steg. Det beror på hur tätbebyggt området är och hur stor risk det är att något kan gå fel. Det kan alltså betyda att trädet fälls med ett par centimeter i taget och det kan ta väldigt lång tid.

Men alternativet är att man riskerar att skada människor och egendom i området. Därför är sektionsfällning något man ska överväga om trädet står lite dåligt till. Det är väldigt sällan som man använder sig av sektionsfällning i skogsmiljö. Utan oftast är det i urban miljö som man använder sig av det.

Men det är också det säkraste sättet att fälla ett träd på med minimala risker för omgivningen. Men grundprincipen är att om man inte vet hur man gör en sektionsfällning så tar man in experter.

Att tänka på när det gäller sektionsfällning

Det kan verka vara en enkel sak att fälla ett träd i sektioner men kräver ofta både specialkunskap och utrustning. För att fälla trädet så enkelt som möjligt kan det behövas en kran. En kran som gör att den sektionen som man fäller inte faller fel. Därför ska man alltid använda sig av en expert som kan avgöra vad som krävs och vilken utrustning som behövs.

Det kommer spara dig tid och pengar i längden och kommer få hela projektet att gå mycket snabbare. Så om du vill fälla ett träd som står dåligt till så är sektionsfällning det bästa sättet.